Najbliższe wydarzenia

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego
Kazimierza GURDY
na XI Sesję Plenarną
Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej

Szanowni Członkowie Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej!

 Serdecznie zapraszam wszystkich członków Synodu do wzięcia udziału
w XI Sesji Plenarnej, która odbędzie się dnia 30 września 2017 r. w Siedlcach. Sesja rozpocznie się o godz. 14.00 w sali wielofunkcyjnej przy parafii św. Józefa
(ul. Sokołowska 124). Podczas Sesji zostaną zaprezentowane i poddane głosowaniu cztery schematy przyszłych statutów synodalnych opracowane przez Podkomisję
ds. Utrzymania i Finansowania Instytucji Diecezjalnych, Podkomisję
ds. Pracowników Kościelnych, Podkomisję ds. Budownictwa i Zarządzania Dobrami Parafialnymi oraz poprawiony schemat przygotowany przez Podkomisję
ds. Cmentarzy Katolickich

W związku z tym bardzo proszę wszystkich członków Synodu o zapoznanie się z załączonymi schematami. W celu sprawnego przebiegu Sesji, proszę
o wcześniejsze przygotowanie się do głosowania formułując na piśmie uwagi
w kwestiach, w których członek Synodu reprezentuje inną opinię. Otrzymane
z Sekretariatu schematy oraz przygotowane przez członków Synodu pisemne uwagi – do każdego schematu – należy zabrać ze sobą na Sesję Plenarną bądź przesłać drogą mailową na adres: synod@radiopodlasie.pl

Chciałbym przypomnieć, iż zgodnie z regulaminem Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej, w oparciu o przepis kan. 463 KPK, zaproszenie do udziału
w Sesji Plenarnej Synodu zawiera w sobie obowiązek uczestnictwa.

Wszystkich Członków Synodu powierzam opiece Matki Bożej, życząc światła Ducha Świętego na czas pracy synodalnej.

Z pasterskim błogosławieństwem

+Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki

L.dz. 1074/2017

Siedlce, dnia 11 września 2017 r.

Materiały na Sesję Planarną (30.09.2017)

 

 

 

 

Spotkanie Komisji Głównej Synodu oraz przewodniczących Podkomisji odbędzie się w Centrum Duszpastersko-Charytatywnym w Siedlcach 5 września 2017 r. o godz. 16.00

Sesja Plenarna zaplanowana jest na sobotę 30 września 2017 r. na godz. 14.00 w Sali wielofunkcyjnej przy parafii św. Józefa w Siedlcach

Niedziele Synodalne w roku 2016/2017

Hasło: Idźcie i głoście

  1. Odkrycie Powołania w Kościele i przez Kościół (25 września 2016)
  2. Udział katolików w życiu społecznym i politycznym (13 listopada 2016)
  3. Powołanie i misja wiernych świeckich (5 lutego 2017) – katecheza do pobrania
  4. Przeszłość i teraźniejszość. Dziedzictwo, które jest zobowiązaniem dla współczesności (30 kwietnia 2017) – Katecheza do pobrania

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego
Kazimierza Gurdy
na X Sesję Plenarną
Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej

Szanowni Członkowie Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej!

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Synodu do wzięcia udziału w X Sesji Plenarnej, która odbędzie się dnia 22 kwietnia 2017 r. w Siedlcach. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej przy par. św. Józefa (ul. Sokołowska 124). Podczas Sesji zostaną zaprezentowane i poddane głosowaniu trzy schematy przyszłych statutów synodalnych opracowane przez Podkomisję ds. Ochrony Zabytków i Muzeum Diecezjalnego, Podkomisję ds. Cmentarzy Katolickich oraz Podkomisję ds. Centralnych i Terenowych Struktur Kościoła Diecezjalnego.

W związku z tym bardzo proszę wszystkich członków Synodu o zapoznanie się z załączonymi schematami. W celu sprawnego przebiegu Sesji, proszę o wcześniejsze przygotowanie się do głosowania formułując na piśmie uwagi w kwestiach, w których członek Synodu reprezentuje inną opinię. Otrzymane z Sekretariatu schematy oraz przygotowane przez członków Synodu pisemne uwagi – do każdego schematu – należy zabrać ze sobą na Sesję Plenarną bądź przesłać drogą mailową na adres: synod@radiopodlasie.pl

Chciałbym przypomnieć, iż zgodnie z regulaminem Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej, w oparciu o przepis kan. 463 KPK, zaproszenie do udziału w Sesji Plenarnej Synodu zawiera w sobie obowiązek uczestnictwa.

Wszystkich Członków Synodu powierzam opiece Matki Bożej, życząc światła Ducha Świętego na czas pracy synodalnej.

Z pasterskim błogosławieństwem

Z pasterskim błogosławieństwem

+Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki

MATERIAŁY DO POBRANIA NA SESJĘ PLENARNĄ

Materiały robocze na V Sesję Plenarną_do pobrania