Skład Synodu

SKŁAD  II SYNODU DIECEZJI SIEDLECKIEJ
Komisja Główna Synodu
1.    Bp dr Kazimierz Gurda – przewodniczący
2.    Bp dr Piotr Sawczuk
3.    Ks. kan. mgr lic. Jan Babik
4.    Ks. dr Jerzy Duda
5.    Ks. prał. dr hab. Kazimierz Matwiejuk
6.    Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński
7.    Ks. kan. dr Marek Matusik
8.    Ks. kan. dr Krzysztof Baryga
9.    Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz
10.    Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski
11.    Ks. dr Jarosław Ruciński
12.    P. mgr Aneta Sobierajska
13.    P. prof. Bogumił Leszczyński
14.    P. mgr Tomasz Dobrowolski
Sekretariat Synodu
1.    Ks. kan. mgr lic. Jan Babik – przewodniczący
2.    Ks. dr Jerzy Duda – zastępca przewodniczącego
3.    Ks. dr Mateusz Czubak
4.    Ks. dr Jarosław Ruciński
5.    S. mgr Małgorzata Maksymiuk
6.    P. prof. Bogumił Leszczyński

Zespół Redakcyjny

 1. Bp dr Piotr Sawczuk – przewodniczący
 2. Ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski
 3. Ks. kan. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
 4. Ks. kan. mgr. lic. Jan Babik
 5. Ks. dr Mateusz Czubak
 6. Ks. dr Jarosław Ruciński

Komisje i Podkomisje

 1. Komisja ds. Przekazu Wiary
  1.    Ks. kan. dr Krzysztof Baryga – przewodniczący
  2.    Ks. dr Mateusz Czubak
  3.    Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński
  4.    Ks. dr hab. Andrzej Adamski
  5.    Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz
  6.    P. dr Jolanta Łopuska
  7.    P. mgr Anna Jóźwik

Podkomisja ds. Nowej Ewangelizacji
1.    Ks. dr Mateusz Czubak – przewodniczący
2.    Ks. kan. dr Jacek Sereda
3.    Ks. dr Tomasz Bieliński
4.    P. Maciej Rytlewski
5.    P. mgr Maciej Krzeski
6.    P. mgr Alicja Stanek
7.    P. mgr Anna Jóźwik

Podkomisja ds. Katechezy i Szkół Katolickich
1.    Ks. kan. dr Krzysztof Baryga – przewodniczący
2.    Ks. prał. mgr lic. Jan Dzięga
3.    Ks. kan. dr hab. Andrzej Kiciński
4.    Ks. kan. dr Paweł Kindracki
5.    Ks. kan. Sławomir Olopiak
6.    Ks. kan. Sylwester Frąc
7.    Ks. dr Jacek Mucha
8.    S. mgr Teresa Olszewska
9.    P. mgr Elżbieta Kisiel
10.    P. mgr Ewa Komorowska
11.    P. mgr Agnieszka Kozaczuk
12.    P. mgr Adam Krzewski
13.    P. mgr Urszula Łastawiecka
14.    P. dr Jolanta Łopuska
15.    P. mgr Małgorzata Małachowska
16.    P. mgr Renata Małyska
17.    P. mgr Aneta Sobierajska
18.    P. mgr Maria Suchorab
19.    P. mgr Małgorzata Szostek
20.    P. mgr inż. Jadwiga Wielgos-Mikołajewska
21.    P. mgr lic. Barbara Wysokińska

Podkomisja ds. Mediów i Publikacji Katolickich
1.    Ks. dr hab. Andrzej Adamski – przewodniczący
2.    Ks. kan. dr Marek Paluszkiewicz
3.    Ks. kan. mgr Jan Spólny
4.    Ks. kan. mgr lic. Jacek Świątek
5.    Ks. mgr lic. Andrzej Sochal
6.    Ks. mgr lic. Paweł Siedlanowski
7.    P. dr Jan Jaroszyński
8.    P. mgr Agnieszka Wawryniuk
9.    P. mgr Joanna Kuczborska
10.    P. mgr Agnieszka Kalata

Podkomisja ds. Wspierania Misji
1.    Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński – przewodniczący
2.    Ks. mgr Zbigniew Daniluk
3.    Ks. Kazimierz Jóźwik
4.    Ks. mgr lic. Stanisław Kluska

 1. Ks. mgr Andrzej Kubalski
  6.    S. mgr Anna Sławatyniec
  7.    P. mgr Irena Kręglicka
  8.    P. mgr Beata Miłosz
  9.    P. mgr Agnieszka Petryszak
  10.    P. mgr Bogusława Próchniak

 

Podkomisja ds. Ekumenizmu
1.    Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – przewodniczący
2.    Ks. kan. mgr lic. Stanisław Chodźko
3.    Ks. mgr Sławomir Sulej
4.    Ks. dr Tomasz Kostecki (jr)
5.    O. Damian Dybała OMI

 

 1. Komisja ds. Kultu Bożego
  1.    Ks. prał. dr hab. Kazimierz Matwiejuk – przewodniczący
  2.    Ks. mgr lic. Waldemar Mróz
  3.    Ks. dr hab. Michał Roman Szulik
  4.    Ks. kan. mgr Jerzy Przychodzeń
  5.    Ks. mgr Michał Wawerski

Podkomisja ds. Sakramentów i Sakramentaliów
1.    Ks. mgr lic. Waldemar Mróz – przewodniczący
2.    Ks. kan. dr Grzegorz Stolarski
3.    Ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz
4.    Ks. kan. mgr Jerzy Przychodzeń
5.    Ks. mgr Adam Pietrusik
6.    Ks. mgr Mariusz Szyszko
7.    Ks. mgr Michał Wawerski
8.    P. mgr Piotr Ługowski

Podkomisja ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego
1.    Ks. dr hab. Michał Roman Szulik – przewodniczący
2.    Ks. dr Jarosław Kisieliński
3.    P. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
4.    P. dr hab. Kazimierz Bukat
5.    P. mgr Adam Szczepański

Podkomisja ds. Formacji Liturgicznej
1.    Ks. mgr lic. Waldemar Mróz – przewodniczący
2.    Ks. prał. mgr Eugeniusz Filipiuk
3.    Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Czyrka
4.    Ks. dr Leszek Borysiuk
5.    Ks. mgr lic. Łukasz Gomółka
6.    Ks. mgr Marek Andrzejuk
7.    Ks. mgr Wojciech Stefaniuk
8.    P. mgr Edward Kroll
9.    P. mgr Aneta Sobierajska

III. Komisja ds. Duchowieństwa Diecezjalnego
1.    Bp dr Piotr Sawczuk – przewodniczący
2.    Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki

 1. Ks. prał. Jan Jaworski
  4.    Ks. kan. dr. Piotr Paćkowski
  5.    Ks. kan. dr Marek Matusik
  6.    Ks. kan. mgr lic. Piotr Wojdat

 

Podkomisja ds. Wyższego Seminarium Duchownego
1.      Ks. kan. dr Piotr Paćkowski – przewodniczący
2.      Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki
3.      Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga
4.      Ks. kan. Stanisław Dadas
5.      Ks. mgr lic. Maciej Majek
6.      Ks. mgr lic. Krzysztof Domański
7.      Ks. mgr lic. Łukasz Gomółka
8.      Ks. mgr Wojciech Stefaniuk
9.      Ks. mgr Paweł Florowski
10.    P. mgr Stanisław Orłowski

Podkomisja ds. Formacji Stałej
1.    Ks. kan. dr Marek Matusik – przewodniczący
2.    Ks. prał. Jan Jaworski
3.    Ks. kan. Krzysztof Skwierczyński
4.    Ks. dr Grzegorz Koc
5.    Ks. mgr lic. Krzysztof Domański
6.    Ks. mgr lic. Maciej Majek
7.    Ks. mgr Krzysztof Pawłowski
8.    Ks. mgr Jarosław Sawiuk

Podkomisja ds. Życia i Współpracy
1.    Bp dr Piotr Sawczuk – przewodniczący
2.    Ks. prał. Jan Jaworski
3.    Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki
4.    Ks. kan. dr Jerzy Grochowski
5.    Ks. kan. mgr lic. Stanisław Chodźko
6.    Ks. dr Jarosław Ruciński

Podkomisja ds. Emerytów i Rencistów
1.    Ks. kan. mgr lic. Piotr Wojdat – przewodniczący
2.    Ks. prał. dr Konstanty Kusyk
3.    Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga
4.    Ks. kan. dr Mirosław Semeniuk
5.    Ks. dr Adam Kulik

 1. Ks. mgr Jarosław Rękawek
 2. S. Marianna Strojek
 3. S. mgr Jolanta Kaczyńska
 4. S. Angelina Grzegorzewska

 

Podkomisja ds. Centralnych i Terenowych Struktur Wspólnoty Diecezjalnej
1.    Ks. kan. dr Leszek Ostas – przewodniczący
2.    Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki
3.    Ks. kan. mgr lic. Jan Babik
4.    Ks. kan. mgr Krzysztof Pawelec
5.    Ks. mgr lic. Jacek Wojdat
6.    Ks. mgr. lic. Łukasz Gomółka
7.    Ks. mgr lic. Andrzej Karwowski

 1. Komisja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
  1.    Ks. kan. dr Marek Matusik – przewodniczący
  2.    Ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz
  3.    Ks. dr Marcin Bider
  4.    Ks. mgr lic. Mirosław Sidoruk
  5.    O. mgr Franciszek Bok OMI
  6.    O. Zdzisław Beń OFM Conv.
  7.    O. Janusz Bębnik O. Carm.
  8.    O. mgr lic. Tomasz Wroński OFMCap.
  9.    O. Leszek Wielgos OSPPE
 2. S. mgr Bożena Redzik
  12.    S. mgr Maria Sekścińska
  13.    S. mgr Celina Złoczowska
  14.    S. mgr Władysława Dołgańska
  15.    S. mgr Teresa Olszewska
  16.    S. mgr Bożena Adamka
  17.    S. mgr Marianna Kalicińska
  18.    S. mgr Katarzyna Grunwald
  19.    S. mgr Bożena Wetoszka
  20.    S. Hieronima Kondracka
  21.    P. mgr Agnieszka Blicharz

 

 1. Komisja ds. Wiernych Świeckich
  1.    Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – przewodniczący
  2.    Ks. kan. Sławomir Kapitan
  3.    Ks. dr Tomasz Bieliński
  4.    P. mgr Maria Gadomska
  5.    P. mgr Grzegorz Skwarek
  6.    P. mgr Tadeusz Federczyk

 

Podkomisja ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
1.    Ks. dr Tomasz Bieliński – przewodniczący
2.    Ks. mgr Marek Andrzejuk
3.    Ks. mgr Adam Pietrusik
4.    P. mgr Tadeusz Federczyk
5.    P. Janusz Leśniak
6.    P. Andrzej Janusiewicz
7.    P. mgr Roman Jastrzębski
8.    P. mgr Anna Jóźwik
9.    P. mgr Luba Niewińska
10.    P. mgr Maria Senenko
11.    P. Ilona Trojnar
12.    P. Ewa Lipińska
13.    P. Tadeusz Lipiński

Podkomisja ds. Udziału w Życiu Społecznym i Politycznym
1.    Ks. kan. Sławomir Kapitan – przewodniczący
2.    P. mgr Grzegorz Skwarek
3.    P. mgr inż. Aleksander Jonek
4.    P. mgr Maria Gadomska
5.    P. mgr Maria Jakimiuk
6.    P. lek. med. Tadeusz Tobiasz
7.    P. dr Joanna Marchel

 1. Komisja Duszpasterska
  1.    Ks. dr Jerzy Duda – przewodniczący
  2.    Ks. prał. prof. Ryszard Kamiński
  3.    Ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski
  4.    Ks. kan. dr hab. Dariusz Lipiec
  5.    Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki
  6.    Ks. kan. dr Jacek Sereda
  7.    Ks. kan. dr Paweł Kindracki
  8.    Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz

Podkomisja ds. Formacji Katechumenalnej
1.    Ks. kan. dr Paweł Kindracki – przewodniczący
2.    Ks. kan. dr Andrzej Oworuszko
3.    Ks. dr Mateusz Czubak
4.    Ks. dr Leszek Borysiuk
5.    Ks. mgr Marek Andrzejuk
6.    Ks. mgr lic. Marcin Olek
7.    Ks. mgr Andrzej Popławski
8.    Ks. mgr Marek Weresa
9.    P. mgr Aneta Sobierajska
10.    P. mgr lic. Barbara Wysokińska
11.    P. mgr Ewa Komorowska
12.    P. mgr Agnieszka Kozaczuk
13.    P. Maciej Rytlewski
14.    P. mgr Krystyna Krawczyk
15.    P. Karol Chajewski
16.    P. mgr Anna Jóźwik
17.    P. mgr Anna Jakimiuk

Podkomisja ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin
1.    Ks. kan. dr Jacek Sereda – przewodniczący
2.    Ks. prał. mgr Tadeusz Lewczuk
3.    Ks. mgr Marek Andrzejuk
4.    Ks. mgr lic. Henryk Góral
5.    P. mgr Maria Gadomska
6.    P. mgr Monika Leszczyńska
7.    P. mgr Andrzej Kośmider
8.    P. Elżbieta Kośmider
9.    P. Agnieszka Sokół
10.    P. Andrzej Sokół
11.    P. mgr Agnieszka Nykiel
12.    P. mgr Mirosław Nykiel
13.    P. mgr Urszula Łastawiecka
14.    P. mgr inż. Jarosław Ejsmont
15.    P. mgr Maria Jakimiuk
16.    P. Maciej Rytlewski
17.    P. Marta Głódź
18.    P. Ewa Lipińska
19.    P. Tadeusz Lipiński

Podkomisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży
1.    Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – przewodniczący
2.    Ks. kan. Krzysztof Skwierczyński
3.    Ks. mgr lic. Mariusz Zaniewicz
4.    Ks. mgr Marek Andrzejuk
5.    Ks. mgr Adam Pietrusik
6.    Ks. mgr Tomasz Małkiński
7.    Ks. mgr Piotr Witkowicz
8.    P. Ilona Trojnar
9.    P. Paweł Walecki
10.    P. mgr Michał Osiński
11.    P. Katarzyna Filipczak
12.    P. mgr Kamila Głowacka

Podkomisja ds. Duszpasterstw Specjalistycznych
1.    Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki – przewodniczący
2.    Ks. prał. mgr Jerzy Kalinka
3.    Ks. kan. mgr Henryk Drozd
4.    Ks. kan. mgr Janusz Wolski
5.    Ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek
6.    Ks. kan. dr Paweł Wiatrak
7.    Ks. mgr lic. Marek Antonowicz (senior)
8.    Ks. dr Jacek Szostakiewicz
9.    Ks. dr Piotr Pielak
10.    Ks. dr Tomasz Kostecki (jr.)

Podkomisja ds. Duszpasterstwa Charytatywnego
1.    Ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski – przewodniczący
2.    Ks. mgr Marek Bieńkowski
3.    Ks. mgr Jacek Guz
4.    Ks. kan. mgr Henryk Krupa
6.    Ks. mgr Tomasz Oponowicz
7.    S. mgr Jolanta Kaczyńska
8.    S. mgr Bożena Adamka
9.    S. mgr Marianna Kalicińska
10.    S. Hieronima Kondracka
11.    P. mgr Bogumiła Zieńczuk
12.    P. mgr lic. Barbara Wysokińska
13.    P. Krzysztof Gajdzicki
14.    P. Jacek Gontarz
15.    P. Anna Kaliszuk
16.    P. Małgorzata Staszewska
17.    P. Barbara Myrcha
18.    P. Małgorzata Dyńka
19.    P. Aneta Sawicka

VII. Komisja ds. Administracyjno-Ekonomicznych
1.    Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski – przewodniczący
2.    Ks. prał. dr Kazimierz Niemirka
3.    Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga
4.    Ks. kan. mgr lic. Jan Babik
5.    Ks. kan. mgr Andrzej Biernat
6.    Ks. kan. mgr lic. Piotr Wojdat
7.    Ks. mg lic Krzysztof Domański
8.    Ks. dr Robert Mirończuk

Podkomisja ds. Utrzymania i Finansowania Instytucji Diecezjalnych
1.    Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski – przewodniczący
2.    Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga
3.    Ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek
4.    Ks. kan. mgr Andrzej Biernat
5.    Ks. kan. mgr lic. Piotr Wojdat
6.    Ks. mgr lic. Andrzej Sochal
7.    Ks. mgr lic. Krzysztof Domański
8.    Ks. mgr Marek Bieńkowski

Podkomisja ds. Budownictwa i Zarządzania Dobrami Parafialnymi
1.    Ks. dr Robert Mirończuk  – przewodniczący
2.    Ks. kan. mgr Andrzej Biernat
3.    Ks. dr Jarosław Ruciński
4.    Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski
5.    P. mgr Janusz Maraśkiewicz
6.    P. mgr Stanisław Fiedorczuk

Podkomisja ds. Ochrony Zabytków i Muzeum Diecezjalnego
1.    Ks. dr Robert Mirończuk – przewodniczący
2.    Ks. kan. mgr Henryk Drozd
3.    Ks. mgr lic. Michał Mościcki
4.    Ks. mgr Karol Klewek
5.    P. dr hab. Irena Rolska
6.    P. mgr Dorota Pikula
7.    P. mgr Romuald Wyszyński
8.    P. mgr inż. Mirosław Starczewski
9.    P. mgr Janusz Maraśkiewicz
10.    P. mgr Stanisław Fiedorczuk

Podkomisja ds. Cmentarzy Katolickich
1.    Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski – przewodniczący
2.    Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga
3.    Ks. prał. mgr Ryszard Andruszczak
4.    Ks. prał. mgr lic. Roman Wiszniewski
5.    P. mgr inż. Krystyna Gąska
6.    P. Teresa Zając
7.    P. Franciszek Maksymiuk

Podkomisja ds. Pracowników Kościelnych
1.    Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski – przewodniczący
2.    Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki
3.    Ks. kan. mgr Andrzej Biernat
4.    Ks. kan. mgr Zdzisław Dudek
5.    Ks. dr hab. Michał Roman Szulik
6.    S. Eugenia Stefaniuk
7.    P. mgr Adam Szczepański
8.    P. Marian Zborowski

VIII. Komisja Historyczna
1.    Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński – przewodniczący
2.    Ks. kan. mgr lic. Jan Babik
3.    Ks. dr Jacek Wojda
4.    P. dr Rafał Dmowski
5.    P. dr Grzegorz Welik

Podkomisja ds. Opracowania Dziejów Diecezji
1.    Ks. dr Jacek Wojda – przewodniczący
2.    Ks. kan. prof. Edward Jarmoch
3.    Ks. kan. dr Marek Matusik
4.    Ks. dr Sławomir Bylina
5.    P. dr Rafał Dmowski
6.    P. dr Dorota Wereda
7.    P. dr Tadeusz Boruta

Podkomisja ds. Dziedzictwa Historycznego Parafii
1.    Ks. kan. mgr lic. Jan Babik – przewodniczący
2.    Ks. prał. mgr lic. Roman Wiszniewski
3.    P. dr Józef Geresz
4.    P. dr Grzegorz Welik
5.    P. mgr Sławomir Kordaczuk
6.    P. mgr Tomasz Dobrowolski
7.    S. mgr Hanna Redzik
8.    P. mgr Joanna Cymerman

—————————————————————————————————————
SKŁAD II SYNODU DIECEZJI SIEDLECKIEJ

 Przewodniczący Synodu – Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda

Członkowie wchodzący z urzędu:
1.    Bp dr Piotr Sawczuk – wikariusz generalny
2.    Ks. kan. dr Marek Matusik – wikariusz biskupi
3.    Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki – wikariusz sądowy
4.    Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki – dziekan Kapituły Katedralnej
5.    Ks. prał. dr hab. Kazimierz Matwiejuk – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
6.    Ks. prał. mgr lic. Jan Dzięga – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
7.    Ks. prał. dr Kazimierz Niemirka – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej, członek Rady Kapłańskiej
8.    Ks. prał. prof. dr hab. Roman Krawczyk – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
9.    Ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Kamiński – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
10.    Ks. kan. dr Grzegorz Stolarski – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
11.    Ks. prał. Bogdan Krawczyk – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej, członek Rady Kapłańskiej
12.    Ks. prałat mgr Eugeniusz Filipiuk – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej, członek Rady Kapłańskiej, dziekan
13.    Ks. prał. mgr Jerzy Kalinka – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
14.    Ks. kan. dr Krzysztof Baryga – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej, przewodniczący Komisji Synodalnej

 1. Ks. kan. dr. Piotr Paćkowski – członek Rady Kapłańskiej, rektor WSD, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
 2.  Ks. kan. mgr lic. Jan Babik – członek Rady Kapłańskiej, przewodniczący Sekretariatu Synodu, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
  17.    Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski – członek Rady Kapłańskiej, przewodniczący Komisji Synodalnej
  18.    Ks. dr Jerzy Duda – członek Rady Kapłańskiej, zastępca przewodniczącego Sekretariatu Synodu, przewodniczący Komisji Synodalnej
  19.    Ks. inf. mgr Kazimierz Korszniewicz – członek Rady Kapłańskiej
  20.    Ks. kan. Sławomir Olopiak – członek Rady Kapłańskiej
  21.    Ks. kan. mgr lic. Stanisław Chodźko – członek Rady Kapłańskiej, dziekan

22. Ks. kan. Sylwester Frąc – członek Rady Kapłańskiej

23. Ks. mgr Wojciech Zadrożny – członek Rady Kapłańskiej
24.    Ks. kan. mgr Jacek Owsianka – członek Rady Kapłańskiej
25.    Ks. mgr Ireneusz Zieliński – członek Rady Kapłańskiej
26.    Ks. kan. mgr Józef Brzozowski – członek Rady Kapłańskiej, dziekan
27.    Ks. kan. mgr Jan Spólny – członek Rady Kapłańskiej
28.    Ks. mgr lic. Henryk Góral – członek Rady Kapłańskiej
29.    Ks. mgr Tomasz Oponowicz – członek Rady Kapłańskiej
30.    Ks. dr Tomasz Kostecki (jr) – członek Rady Kapłańskiej
10.    Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – członek Rady Kapłańskiej, przewodniczący Komisji Synodalnej
32.   Ks. mgr lic. Łukasz Pawluk  – członek Rady Kapłańskiej
33.   O. mgr Franciszek Bok OMI – członek Rady Kapłańskiej
34.    Ks. mgr Stanisław Szymuś – członek Rady Kapłańskiej
35.   Ks. kan. dr Jacek Sereda – członek Rady Kapłańskiej, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
36.    Ks. dr Jacek Szostakiewicz – członek Rady Kapłańskiej
37.    Ks. kan. Stanisław Dadas – członek Rady Kapłańskiej, dziekan
38.    Ks. kan. mgr Krzysztof Pawelec – członek Rady Kapłańskiej
39.    Ks. mgr lic. Sławomir Brodawka – członek Rady Kapłańskiej
40.    Ks. kan. mgr lic. Piotr Wojdat – członek Rady Kapłańskiej, przewodniczący Podkomisji Synodalnej

41. Ks. prał. mgr Ryszard Andruszczak – dziekan

42.    Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga – dziekan
43.    Ks. prał. mgr Stanisław Grabowiecki – dziekan
44.    Ks. prał. Antoni Pietruszka – dziekan
46.    Ks. prał. mgr lic. Roman Wiszniewski – dziekan
47.    Ks. kan. mgr lic. Grzegorz Suchodolski – dziekan
48.    Ks. kan. mgr Andrzej Biernat – dziekan
49.    Ks. kan. Kazimierz Chełstowski – dziekan
50.    Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Czyrka – dziekan
51.    Ks. kan. mgr lic. Marian Daniluk – dziekan
52.    Ks. kan. mgr Zdzisław Dudek – dziekan
53.    Ks. kan. mgr Andrzej Filipiuk – dziekan
54.    Ks. kan. Sławomir Kapitan – dziekan, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
55.    Ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz – dziekan
56.    Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Samsel – dziekan
57.    Ks. kan. Edmund Szarek – dziekan
58.    Ks. mgr Tadeusz Lament – dziekan
59.    Ks. Robert Mączka – dziekan

60. Ks. mgr Mieczysław Pociejuk – dziekan

Z nominacji:
1.    Ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski – przewodniczący Podkomisji Synodalnej
2.    Ks. kan. dr Paweł Kindracki – przewodniczący Podkomisji Synodalnej
3.    Ks. mgr lic. Paweł Siedlanowski – dyrektor Katolickiego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siedlcach
4.    Ks. dr Jacek Wojda – przewodniczący Podkomisji Synodalnej
5.    Ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek – członek Rady Duszpasterskiej
6.    Ks. prał. mgr Janusz Onufryjuk – członek Rady Duszpasterskiej
7.    Ks. mgr Marek Andrzejuk – członek Rady Duszpasterskiej

 1. Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Stepczuk – asystent kościelny Bractwa św. Judy Tadeusza
 2. Ks. mgr lic. Piotr Mazurek – moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II
  10.    Ks. dr Mateusz Czubak – członek Rady Duszpasterskiej, Sekretariatu Synodu
  i przewodniczący Podkomisji Synodalnej
  11.    Ks. dr Robert Mirończuk – członek Rady Duszpasterskiej, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
  12.    Ks. mgr lic. Waldemar Mróz – członek Rady Duszpasterskiej, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
  13.    Ks. dr hab. Michał Szulik – członek Rady Duszpasterskiej, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
  14.    Ks. mgr Michał Wawerski – członek Rady Duszpasterskiej
  15.    P. dr hab. Kazimierz Bukat – członek Rady Duszpasterskiej
  16.    P. mgr Danuta Drejka – członek Rady Duszpasterskiej
  17.    P. Tadeusz Federczyk – członek Rady Duszpasterskiej
  18.    P. dr Stefania Hęciak – członek Rady Duszpasterskiej
  19.    P. mgr Monika Jabłkowska – członek Rady Duszpasterskiej
  20.    P. mgr Maria Jakimiuk – członek Rady Duszpasterskiej
  21.    P. mgr Monika Lipińska – członek Rady Duszpasterskiej
  22.    P. mgr Krystyna Rędzia – członek Rady Duszpasterskiej
  23.    P. mgr Stefan Todorski – członek Rady Duszpasterskiej
  24.    P. Ilona Trojnar – członek Rady Duszpasterskiej
  25.    P. Anna Wójcicka – członek Rady Duszpasterskiej
  26.    P. Marek Wójcicki – członek Rady Duszpasterskiej
  27.    P. mgr lic. Barbara Wysokińska – członek Rady Duszpasterskiej
  28.    P. Marian Zborowski – członek Rady Duszpasterskiej
  29.    Ks. dr Jarosław Ruciński – członek Sekretariatu Synodu
  30.    P. prof. Bogumił Leszczyński – członek Sekretariat Synodu
  31.    Ks. kan. dr hab. Andrzej Krzysztof Burczak – członek Komisji Przygotowawczej
  32.    Ks. kan. mgr Jerzy Przychodzeń – członek Komisji Przygotowawczej
  33.    P. mgr Tomasz Dobrowolski – członek Komisji Przygotowawczej
  34.    P. mgr Agnieszka Nykiel – członek Komisji Przygotowawczej
  35.    P. mgr Mirosław Nykiel – członek Komisji Przygotowawczej
  36.    P. mgr Aneta Sobierajska – członek Komisji Przygotowawczej
  37.    P. mgr inż. Jadwiga Wielgos-Mikołajewska – członek Komisji Przygotowawczej
  38.    Ks. mgr Jacek Guz – z wyboru Rady Duszpasterskiej
  39.    P. mgr Grzegorz Skwarek – wicedyrektor Katolickiego Radia Podlasie

40. ks. kan. Henryk Prządka, emeryt, Radzyń Podlaski

Księża wybrani w dekanatach – reprezentanci dekanatów
1.    Ks. prał. Tadeusz Karwowski
2.    Ks. kan. mgr Stanisław Bieńko
3.    Ks. kan. mgr Bogusław Bolesta
4.    Ks. kan. mgr lic. Antoni Przybysz
5.    Ks. kan. Stanisław Małek
6.    Ks. kan. Stanisław Staręga
7.    Ks. kan. Sylwester Borkowski
8.    Ks. kan. Krzysztof Skwierczyński
9.    Ks. mgr Zbigniew Grzymała
10.  Ks. mgr Zbigniew Karwowski
11.  Ks. kan. mgr Henryk Krupa
12.  Ks. mgr Andrzej Popławski
13.  Ks. mgr lic. Bogdan Potapczuk
14.  Ks. mgr Zbigniew Szyprowski
15.  Ks. mgr lic. Leszek Walęciuk
16.  Ks. Marek Żak

Osoby życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
1.    O. Zdzisław Beń OFM Conv., Siedlce
3.    O. Janusz Bębnik O. Carm., Wola Gułowska
4.    O. mgr Damian Dybała OMI, Kodeń
5.    O. mgr lic. Tomasz Wroński OFM Cap., gwardian z Białej Podlaskiej
6.    O. Leszek Wielgos OSPPE, Leśna Podlaska
7.    S. Bożena Redzik, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr „Jedność” pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus
8.    S. mgr Maria Sekścińska, przełożona prowinacjalna Zgromadzenie Sióstr Służek NMP, Siedlce
9.    S. Bożena Adamka, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Łuków
10.    S. Marianna Kalicińska, Zgromadzenie Sióstr Służek NMP, Siedlce
11.    S. Urszula Nurzyńska, Siostry Oblatki św. Ojca Benedykta, Zbuczyn
12.    S. Katarzyna Grunwald, Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża, Siedlce
13.    S. Regina Zymela, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Łuków
14.    S. mgr Celina Złoczowska, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Łuków
15.    S. Grażyna Błaszczyk, Zgromadzenie Sióstr Służek NMP, par. św. Stanisława w Siedlcach,
z wyboru Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej
16.    S. Teresa Olszewska, Zgromadzenie Sióstr Sercanek, par. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej, członkinią Zespołu Synodalnego
17.    S. mgr Jolanta Kaczyńska, Zgromadzenie Sióstr „Jedność” pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus
18.    S. Hieronima Kondracka, Zgromadzenie Sióstr Albertynek, Siedlce
19.    S. mgr Anna Sławatyniec, Zgromadzenie Sióstr „Jedność” pod wezwaniem św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
20.    S. Marianna Strojek, Zgromadzenie Sióstr Służek NMP, Siedlce
21.    S. mgr Bożena Wetoszka, Zgromadzenie Sióstr „Jedność” pod wezwaniem św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
22.    S. mgr Władysława Dołgańska – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, Międzyrzec Podlaski
23.    S. Angelina Grzegorzewska, Zgromadzenie Sióstr Albertynek, Nowe Opole
24.    S. Eugenia Stefaniuk, Zgromadzenie Sióstr Orionistek, Siedlce
25.    S. Hanna Redzik, Zgromadzenie Sióstr „Jedność” pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus

26. P. mgr Agnieszka Blicharz
Wybrani Przez Diecezjalną Radę Duszpasterską

1. P. Karol Chajewski, par. katedralna w Siedlcach
2.    P. mgr Joanna Cymerman, par. katedralna w Siedlcach, nauczyciel KLO
3.    P. Zygmunt Czeczelewski, par. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej
4.    P. Katarzyna Filipczak, par. Wojcieszków
5.    P. mgr Maria Gadomska, dyrektor MOPR w Siedlcach
6.    P. Kamila Głowacka, par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach
7.    P. Elżbieta Graczyk, par. św. Józefa w Siedlcach
8.    P. mgr Anna Januszewska, par. katedralna w Siedlcach
9.    P. Grzegorz Jańczuk, par. katedralna w Siedlcach
10.    P. Roman Jastrzębski, par. Bożego Ciała w Siedlcach
11.    P. Edyta Jędrzejczyk, par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach
12.    P. Leszek Jędrzejczyk, par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach
13.    P. Anna Jóźwik, par. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej
14.    P. mgr Elżbieta Kisiel, par. św. Ludwika we Włodawie
15.    P. Waldemar Kos, par. katedralna w Siedlcach
16.    P. Magdalena Kowaluk, par. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie
17.    P. Robert Kowaluk, par. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie
18.    P. mgr Agnieszka Kozaczuk, par. Drelów
19.    P. mgr Elżbieta Kozarska, par. Serokomla
20.    P. mgr Krystyna Krawczyk, par. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej
21.    P. mgr Adam Krzewski, par. św. Jana Chrzciciela w Parczewie
22.    P. mgr Monika Leszczyńska, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Siedlce
23.    P. mgr Urszula Łastawiecka, par. Ducha Świętego w Siedlcach
24.    P. dr Jolanta Łopuska, par. Ducha Świętego w Siedlcach
25.    P. Sławomir Łukasik, par. Krzesk
26.    P. mgr Renata Małyska, par. Wojcieszków
27.    P. Małgorzata Mikitiuk, par. bł. Honorata w Białej Podlaskiej
28.    P. mgr Wojciech Miszczak, nauczyciel KLO w Siedlcach
29.    P. Jacek Myszkowski, par. katedralna w Siedlcach
30.    P. Luba Niewińska, par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach
31.    P. mgr Jadwiga Oremczuk, par. bł. Honorata w Białej Podlaskiej
32.    P. Michał Osiński, par. Ducha Świętego w Siedlcach
33.    P. Pasiak Hubert, par. Krzesk
34.    P. mgr Marianna Patralska, par. Szpaki
35.    P. mgr Ewa Przybysz, par. Adamów
36.    P. Anna Rogowiec, par. Bożego Ciała w Siedlcach
37.    P. mgr Maria Senenko, par. katedralna w Siedlcach
38.    P. mgr Alicja Stanek, par. bł. Honorata w Białej Podlaskiej
39.    P. Maria Suchorab, par. Opatrzności Bożej w Parczewie
40.    P. mgr Grażyna Śmiecińska, par. Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim
41.    P. mgr Robert Targoński, par. Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim
42.    P. Paweł Walecki, par. Stoczek Łukowski
43.    P. mgr Agnieszka Wawryniuk, tygodnik „Echo Katolickie”
44.    P. mgr Cezary Wereszko, nauczyciel KLO, par. św. Stanisława w Siedlcach
45.    P. mgr Teresa Wiśniewska
46.    P. Rafał Zalewski, par. Ducha Świętego w Siedlcach

 

Członkowie Stałego Zespołu Synodalnego

1.    P. Kazimiera Biernacka, par. Domanice
2.    P. mgr Jolanta Burzec, par. Opole Podedwórze
3.    P. mgr Jarosław Ejsmont, par. Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim
4.    P. mgr Halina Jalowska, par. Wojcieszków
5.    P. Ewa Janowska, par. Żelechów
6.    P. Andrzej Janusiewicz, par. św. Stanisława w Siedlcach
7.    P. mgr Michał Kadej, par. Domanice
8.    P. mgr Ewa Komorowska, par. Ducha Świętego w Siedlcach
9.    P. Anna Kuszpit, par. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej
10.    P. mgr Wiesław Leśniewski, par. Dubeczno
11.    P. mgr Małgorzata Małachowska, par. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie
12.    P. Michał Markiewicz, par. Ryki
13.    P. mgr Stanisław Orłowski, par. Komarówka
14.    P. mgr Piotr Ostojski, par. Hołubla
15.    P. Maciej Rytlewski, Droga Neokatechumenalna, Siedlce
16.    P. mgr Joanna Weres, par. Terespol
17.    P. Jadwiga Wierzchowska, par. Ulan

 Członkowie Komisji i Podkomisji

 1. Ks. mgr lic. Marek Antonowicz (senior), proboszcz par. Kotuń
 2. Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński, przewodniczący Komisji Synodalnej
 3. Ks. kan. mgr Henryk Drozd, emeryt, par. św. Józefa w Siedlcach
 4. Ks. prał. Tadeusz Lewczuk, emeryt, Biała Podlaska
 5. Ks. prał. dr Konstanty Kusyk – emeryt, Nowe Opole
 6. Ks. kan. dr Jerzy Grochowski – proboszcz par. Uścimów
 7. Ks. kan. prof. Edward Jarmoch, prof. UPH, Siedlce
 8. Ks. kan. mgr Janusz Wolski, proboszcz par. Ducha Świętego w Siedlcach
 9. Ks. dr hab. Andrzej Adamski, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
 10. Ks. dr Marcin Bider, wykładowca WSD
 11. Ks. dr Tomasz Bieliński, przewodniczący Podkomisji Synodalnej0
 12. Ks. mgr Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas, Siedlce
 13. Ks. dr Leszek Borysiuk, kapelan Biskupa Siedleckiego
 14. Ks. dr Sławomir Bylina, kapelan WP
 15. Ks. mgr Zbigniew Daniluk, proboszcz par. św. Piusa V w Dęblinie
 16. Ks. mgr lic. Krzysztof Domański, ekonom WSD, Nowe Opole
 17. Ks. mgr lic. Łukasz Gomółka, prefekt WSD, Nowe Opole
 18. Ks. prał. Jan Jaworski, emeryt, Nowe Opole
 19. Ks. Kazimierz Jóźwik, proboszcz par. Wierzbno
 20. Ks. mgr lic. Andrzej Karwowski, Sąd Biskupi
 21. Ks. kan. dr hab. Andrzej Kiciński, prorektor KUL, Lublin
 22. Ks. dr Jarosław Kisieliński, proboszcz par. Huta Dąbrowa, wykładowca WSD
 23. Ks. mgr Karol Klewek, proboszcz par. Mordy
 24. Ks. dr Grzegorz Koc, diecezjalny duszpasterz ruchów i stowarzyszeń maryjnych
 25. Ks. mgr lic. Stanisław Kluska, proboszcz par. Jeleniec
 26. Ks. dr Tomasz Kostecki (jr.), prefekt, Siedlce
 27. Ks. mgr Andrzej Kubalski – diecezjalny duszpasterz ds. misyjnych
 28. Ks. dr Adam Kulik, administrator Domu Księży Emerytów w Nowym Opolu
 29. Ks. kan. dr hab. Dariusz Lipiec, wykładowca KUL, Lublin
 30. Ks. mgr Tomasz Małkiński, duszpasterz akademicki, Siedlce
 31. Ks. mgr lic. Michał Mościcki, student KUL
 32. Ks. dr Jacek Mucha, duszpasterz akademicki, Biała Podlaska
 33. Ks. mgr lic. Marcin Olek, dyrektor Bursy im. św. Stanisława Kostki w Siedlcach
 34. Ks. kan. dr Leszek Ostas, notariusz Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, przewodniczący Podkomisji Synodalnej
 35. Ks. kan. dr Andrzej Oworuszko, proboszcz par. Sobolew
 36. Ks. kan. dr Marek Paluszkiewicz, dyrektor Centrum Turystyczno-Pielgrzymkowego „Arka”
 37. Ks. mgr Krzysztof Pawłowski, proboszcz par. św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim
 38. Ks. dr Piotr Pielak, kapelan Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i opieki Paliatywno-Hospicyjnej, Siedlce
 39. Ks. mgr Adam Pietrusik, wikariusz par. św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej
 40. Ks. mgr Jarosław Rękawek – dyrektor Domu Księży Emerytów w Nowym Opolu
 41. Ks. mgr Jarosław Sawiuk, wikariusz par. Ryki
 42. Ks. mgr lic. Mirosław Sidoruk, wikariusz par. Wiśniew k. Siedlec
 43. Ks. mgr lic. Andrzej Sochal, dyrektor Katolickiego Radia Podlasie
 44. Ks. mgr Wojciech Stefaniuk, prefekt WSD
 45. Ks. Krzysztof Skwierczyński, ojciec duchowny WSD
 46. Ks. mgr Sławomir Sulej, proboszcz par. Żeliszew
 47. Ks. mgr Szyszko Mariusz, wikariusz par. Łaskarzew
 48. Ks. kan. mgr lic. Jacek Świątek, dyrektor KLO, Siedlce
 49. Ks. mgr Marek Weresa, student UKSW
 50. Ks. kan. dr Paweł Wiatrak, proboszcz par. Wola Wereszczyńska
 51. Ks. mgr Piotr Witkowicz, wikariusz par. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej
 52. Ks. mgr lic. Mariusz Zaniewicz, wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej
 53. dr Tadeusz Boruta, UPH, Siedlce
 54. dr Rafał Dmowski, UPH, Siedlce
 55. Małgorzata Dyńka, PZC, par. Ducha Świętego, Siedlce
 56. mgr Stanisław Fiedorczuk, konserwator zabytków, Siedlce
 57. Krzysztof Gajdzicki, PZC, par. Trójcy Świętej, Radzyń Podlaski
 58. mgr inż. Krystyna Gąska, Zarząd cmentarzy, Siedlce
 59. dr Józef Geresz, historyk, Międzyrzec Podlaski
 60. Jacek Gontarz, PZC, Sobienie Jeziory
 61. mgr Marta Głódź, doradczyni życia rodzinnego, Siedlce
 62. mgr Anna Jakimiuk, katechetka, Siedlce
 63. dr Jan Jaroszyński, par. Ducha Świętego, Siedlce
 64. mgr inż. Aleksander Jonek, Bractwo św. Judy Tadeusza, Siedlce
 65. mgr Piotr Ługowski, par. św. Stanisława, Siedlce
 66. mgr Anna Kaliszuk, pracownik Wydziału Spraw Społecznych, Biała Podlaska
 67. mgr Sławomir Kordaczuk, Muzeum Regionalne, Siedlce
 68. mgr Andrzej Kośmider, Fraternia Rodzin, Parczew
 69. lek med. Elżbieta Kośmider, Fraternia Rodzin, Parczew
 70. mgr Agnieszka Kalata, Wydawnictwo „Unitas”, Siedlce
 71. mgr Irena Kręglicka, katechetka, Domanice
 72. mgr Edward Kroll, par. katedralna, Siedlce
 73. mgr Maciej Krzeski, Wspólnota Jednego Ducha, Siedlce
 74. mgr Joanna Kuczborska, Katolickie Radio Podlasie
 75. Janusz Leśniak, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
 76. Tadeusz Lipiński, Diecezjalna Para Domowego Kościoła
 77. Ewa Lipińska, Diecezjalna Para Domowego Kościoła
 78. Franciszek Maksymiuk, prezes Zakładu Pogrzebowego „Hades”, Biała Podlaska
 79. mgr Janusz Maraśkiewicz, konserwator zabytków, Biała Podlaska
 80. dr Joanna Marchel, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, Biała Podlaska
 81. mgr Beata Miłosz, katechetka, Ryki
 82. mgr Barbara Myrcha, kierownik GOPS, Siedlce
 83. mgr Agnieszka Petryszak, katechetka, Uścimów
 84. mgr Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego, Siedlce
 85. mgr Bogusława Próchniak, katechetka, Siedlce
 86. dr hab. Irena Rolska, prof. KUL, Lublin
 87. Aneta Sawicka, pracownik Caritas, Siedlce
 88. Agnieszka Sokół, Fraternia Rodzin, Parczew
 89. Andrzej Sokół, Fraternia Rodzin, Parczew
 90. mgr Małgorzata Staszewska, opiekun SKC w ZS nr 1, Siedlce
 91. mgr inż. Mirosław Starczewski, specjalista ds. architektury, Siedlce
 92. mgr Małgorzata Szostek, przewodnicząca Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II, Siedlce
 93. mgr Adam Szczepański, organista, Siedlce
 94. lek. med. Tadeusz Tobiasz, prezes Bractwa św. Judy Tadeusza, Siedlce
 95. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, dyrektor Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej, Warszawa
 96. dr Grzegorz Welik, dyrektor Archiwum Państwowego, Siedlce
 97. dr hab. Dorota Wereda, UPH, Siedlce
 98. mgr Romuald Wyszyński, konserwator dzieł sztuki, Siedlce
 99. Teresa Zając, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Żelechów
 100. mgr Bogumiła Zieńczuk – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Biała Podlaska