Materiały dla Zespołów Synodalnych

CZWARTY ROK PRACY SYNODALNEJ (2016/2017)

1. Pierwsza Niedziela Synodalna (25.09.2016). Odkrycie powołania w Kościele i przez Kościół

2. Druga Niedziela Synodalna (13.11.2016). Udział katolików w życiu społecznym i politycznym

3. Druga Niedziela Synodalna (5.02.217). Powołanie i misja wiernych świeckich

TRZECI ROK PRACY SYNODALNEJ (2015/2016)

1. Pierwsza Niedziela Synodalna (27.09.2015). Sakramentalność małżeństwa

2. Druga Niedziela Synodalna (15.11.2015). Rodzina Kościołem domowym

Prezentacja ks. prof. K. Matwiejuka podczas Dnia Skupienia Zespołów Synodalnych (9 maja 2015)

3. Trzecia Niedziela Synodalna (7.02.2016). Miłosierdzie Boga w sakramencie pokuty i pojednania

4. Czwarta Niedziela Synodalna (10.04.2016). Miłość Chrystusa przynagla nas. Obowiązek pomocy ubogim

DRUGI ROK PRACY SYNODALNEJ (2014/2015)

1. Pierwsza Niedziela Synodalna (19.10.2014). Człowiek wobec słowa Bożego

2. Druga Niedziela Synodalna (16.11.2014). Proklamacja Słowa Bożego we wspólnocie Kościoła

3. Trzecia Niedziela Synodalna (15.02.2015). Formy medytacji Słowa Bożego

4. Czwarta Niedziela Synodalna (26.04.2015). Słowo Boże w ewangelizacji – kerygmat

 

PIERWSZY ROK PRACY SYNODALNEJ 2012/2013

1. Pierwsza Niedziela Synodalna (21.10.2012). Kościół miejscem kształtowania i przekazu wiary

2. Druga Niedziela Synodalna (25.11.2012). Kościół celebruje misterium zbawienia

3. Trzecia Niedziela Synodalna (27.01.2013). Kościół sakramentem jedności

4. Czwarta Niedziela Synodalna (24.02.2013). Kościół a świat

5. Piąta Niedziela Synodalna (21.04.2013). Kościół w misji do świata