Kalendarium

Przebieg prac synodalnych w roku 2014

 1. Posiedzenie Komisji Głównej (16.09.2014)
 2. Trzecia Sesja Plenarna (sanktuarium św. Józefa w Siedlcach – 4.10.2014). Podczas tej sesji zostali zaprzysiężeni nowi członkowie Synodu. Wysłuchaliśmy też prelekcji ks. kan. Wojciecha Hackiewicza na temat: „Głód Słowa Bożego – spojrzenie egzystencjalne”
 3. Niedziela Synodalna w parafiach (19.10.2014). Temat: Człowiek wobec Słowa Bożego
 4. Niedziela Synodalna w parafiach (16.11.2014). Temat: Proklamacja Słowa Bożego we wspólnocie Kościoła

Dokonały się zmiany personalne w składzie Sekretariatu Synodu, Komisji i Podkomisji Synodalnych:

 • Przewodniczącym Komisji ds. Przekazu Wiary został ks. kan. dr Krzysztof Baryga.
 • Przewodniczącym Podkomisji ds. Wyższego Seminarium Duchownego został ks. prałat dr Mieczysław Głowacki – rektor WSD.
 • Przewodniczącym Podkomisji ds. Pracowników Kościelnych został ks. mgr lic. Jan Babik – kanclerz Kurii.
 • Przewodniczącym nowej Podkomisji ds. Terenowych i Centralnych Instytucji Diecezjalnych został ks. kan. dr Leszek Ostas.
 • Przewodniczącym Sekretariatu Synodu został ks. mgr lic. Jan Babik – kanclerz Kurii, a jego zastępcą ks. dr Jerzy Duda – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego.

Przebieg prac synodalnych w roku 2015

 1. Posiedzenie Komisji Głównej (07.02.2015). Prezentacja układu zagadnień synodalnych przez bp. Piotra Sawczuka
 2. Niedziela Synodalna w parafiach (15.02.2015). Temat: Formy medytacji Słowa Bożego
 3. Posiedzenie Komisji Głównej (14.04.2015). Przygotowanie programu Dnia Skupienia Zespołów Synodalnych i IV Sesji Plenarnej
 4. Niedziela Synodalna w parafiach (26.04.2015). Temat: Słowo Boże w ewangelizacji. Kerygmat
 5. Drugi Diecezjalny Dzień Skupienia Zespołów Synodalnych w Leśnej Podlaskiej (9.05.2015)
 6. Czwarta Sesja Plenarna (23.05.2015). Prezentacja roboczych materiałów Komisji ds. Kultu Bożego, Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji oraz Podkomisji ds. Katechezy i Szkół Katolickich

Harmonogram prac na lata 2015-2018

ROK 2015

30 października 2015 godz. 16.00 KOMISJA GŁÓWNA: zatwierdzenie projektów

 1. Komisja ds. Kultu Bożego
 2. Podkomisja ds. Wspierania Misji
 3. Podkomisja ds. Ekumenizmu
 4. Podkomisja ds. Wyższego Seminarium Duchownego

28 listopada 2015 godz. 10.00 SESJA PLENARNA

ROK 2016

13 lutego 2016 godz. 15 KOMISJA GŁÓWNA: zatwierdzenie projektów

 1. Podkomisja ds. Mediów i Publikacji Katolickich
 2. Podkomisja ds. Duszpasterstw Specjalistycznych
 3. Podkomisja ds. Formacji katechumenalnej
 4. Podkomisja ds. Nowej Ewangelizacji

9 kwietnia 2016 godz. 10.00 SESJA PLENARNA

12 kwietnia 2016 godz. 15.00 KOMISJA GŁÓWNA: zatwierdzenie projektów

 1. Komisja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
 2. Podkomisja ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
 3. Podkomisja ds. Udziału w Życiu Społecznym i Politycznym
 4. Podkomisja ds. Duszpasterstw Charytatywnych
 5. Sprawozdanie Komisji Historycznej

21 maja 2016 godz. 10.00 SESJA PLENARNA

17 czerwca 2016 godz. 15.00 KOMISJA GŁÓWNA: zatwierdzenie projektów

 1. Podkomisja ds. Życia i Współpracy
 2. Podkomisja ds. Emerytów i Rencistów
 3. Podkomisja ds. Formacji Stałej

10 września 2016 godz. 10.00 SESJA PLENARNA

11 października 2016 godz. 15.00 KOMISJA GŁÓWNA: zatwierdzenie projektów

 1. Podkomisja ds. Małżeństw i Rodzin
 2. Podkomisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży
 3. Podkomisja ds. Katechezy i Szkół Katolickich
 4. Podkomisja ds. Centralnych i Terenowych Struktur Wspólnoty Diecezjalnej

26 listopada 2016 godz. 10.00 SESJA PLENARNA

ROK 2017

Luty 2017 KOMISJA GŁÓWNA: zatwierdzenie projektów

 1. Podkomisja Utrzymania i Finansowania Instytucji Diecezjalnych
 2. Podkomisja Budownictwa i Zarządzania Dobrami Parafialnymi
 3. Podkomisja ds. Ochrony Zabytków i Muzeum Diecezjalnego
 4. Podkomisja Cmentarzy Katolickich
 5. Podkomisja ds. Pracowników Kościelnych

22 kwietnia 2017 SESJA PLENARNA

3 czerwca 2017  SESJA PLENARNA

Maj-listopad 2017 Całościowa redakcja Statutów Synodalnych (Zespół Redakcyjny)

Listopad-grudzień 2017 Prace Zespołu Prawniczego nad zredagowanym dokumentem Statutów Synodalnych

ROK 2018

Styczeń 2018 SESJA PLENARNA – ostateczne zatwierdzenie Statutów Synodalnych

– Prace Komisji Redakcyjnej i Sekretariatu Synodu

Marzec 2018 – Redakcja graficzna i publikacje:

Statutów Synodalnych

Jubileuszowego Informatora

6-9 czerwca 2018 – Uroczystości Jubileuszowe Diecezji Siedleckiej. Konferencja KEP. Zakończenie Synodu i promulgacja statutów