Najbliższe wydarzenia

7 kwietnia w Siedlcach odbędzie się XII Sesja Plenarna II Synodu Diecezji Siedleckiej. Rozpocznie się ona o godz. 10:00 Mszą Świętą sprawowaną w kościele św. Józefa w Siedlcach.

Następnie w sali wielofunkcyjnej zostanie poddany pod dyskusję i głosowanie schemat dokumentu końcowego Synodu.

 

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego
Kazimierza GURDY
na XI Sesję Plenarną
Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej

Szanowni Członkowie Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej!

 Serdecznie zapraszam wszystkich członków Synodu do wzięcia udziału
w XI Sesji Plenarnej, która odbędzie się dnia 30 września 2017 r. w Siedlcach. Sesja rozpocznie się o godz. 14.00 w sali wielofunkcyjnej przy parafii św. Józefa
(ul. Sokołowska 124). Podczas Sesji zostaną zaprezentowane i poddane głosowaniu cztery schematy przyszłych statutów synodalnych opracowane przez Podkomisję
ds. Utrzymania i Finansowania Instytucji Diecezjalnych, Podkomisję
ds. Pracowników Kościelnych, Podkomisję ds. Budownictwa i Zarządzania Dobrami Parafialnymi oraz poprawiony schemat przygotowany przez Podkomisję
ds. Cmentarzy Katolickich

W związku z tym bardzo proszę wszystkich członków Synodu o zapoznanie się z załączonymi schematami. W celu sprawnego przebiegu Sesji, proszę
o wcześniejsze przygotowanie się do głosowania formułując na piśmie uwagi
w kwestiach, w których członek Synodu reprezentuje inną opinię. Otrzymane
z Sekretariatu schematy oraz przygotowane przez członków Synodu pisemne uwagi – do każdego schematu – należy zabrać ze sobą na Sesję Plenarną bądź przesłać drogą mailową na adres: synod@radiopodlasie.pl

Chciałbym przypomnieć, iż zgodnie z regulaminem Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej, w oparciu o przepis kan. 463 KPK, zaproszenie do udziału
w Sesji Plenarnej Synodu zawiera w sobie obowiązek uczestnictwa.

Wszystkich Członków Synodu powierzam opiece Matki Bożej, życząc światła Ducha Świętego na czas pracy synodalnej.

Z pasterskim błogosławieństwem

+Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki

L.dz. 1074/2017

Siedlce, dnia 11 września 2017 r.

Materiały na Sesję Planarną (30.09.2017)

 

 

 

 

Spotkanie Komisji Głównej Synodu oraz przewodniczących Podkomisji odbędzie się w Centrum Duszpastersko-Charytatywnym w Siedlcach 5 września 2017 r. o godz. 16.00

Sesja Plenarna zaplanowana jest na sobotę 30 września 2017 r. na godz. 14.00 w Sali wielofunkcyjnej przy parafii św. Józefa w Siedlcach

Niedziele Synodalne w roku 2016/2017

Hasło: Idźcie i głoście

  1. Odkrycie Powołania w Kościele i przez Kościół (25 września 2016)
  2. Udział katolików w życiu społecznym i politycznym (13 listopada 2016)
  3. Powołanie i misja wiernych świeckich (5 lutego 2017) – katecheza do pobrania
  4. Przeszłość i teraźniejszość. Dziedzictwo, które jest zobowiązaniem dla współczesności (30 kwietnia 2017) – Katecheza do pobrania

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego
Kazimierza Gurdy
na X Sesję Plenarną
Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej

Szanowni Członkowie Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej!

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Synodu do wzięcia udziału w X Sesji Plenarnej, która odbędzie się dnia 22 kwietnia 2017 r. w Siedlcach. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej przy par. św. Józefa (ul. Sokołowska 124). Podczas Sesji zostaną zaprezentowane i poddane głosowaniu trzy schematy przyszłych statutów synodalnych opracowane przez Podkomisję ds. Ochrony Zabytków i Muzeum Diecezjalnego, Podkomisję ds. Cmentarzy Katolickich oraz Podkomisję ds. Centralnych i Terenowych Struktur Kościoła Diecezjalnego.

W związku z tym bardzo proszę wszystkich członków Synodu o zapoznanie się z załączonymi schematami. W celu sprawnego przebiegu Sesji, proszę o wcześniejsze przygotowanie się do głosowania formułując na piśmie uwagi w kwestiach, w których członek Synodu reprezentuje inną opinię. Otrzymane z Sekretariatu schematy oraz przygotowane przez członków Synodu pisemne uwagi – do każdego schematu – należy zabrać ze sobą na Sesję Plenarną bądź przesłać drogą mailową na adres: synod@radiopodlasie.pl

Chciałbym przypomnieć, iż zgodnie z regulaminem Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej, w oparciu o przepis kan. 463 KPK, zaproszenie do udziału w Sesji Plenarnej Synodu zawiera w sobie obowiązek uczestnictwa.

Wszystkich Członków Synodu powierzam opiece Matki Bożej, życząc światła Ducha Świętego na czas pracy synodalnej.

Z pasterskim błogosławieństwem

Z pasterskim błogosławieństwem

+Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki

MATERIAŁY DO POBRANIA NA SESJĘ PLENARNĄ

Materiały robocze na V Sesję Plenarną_do pobrania