Niedziele Synodalne

Niedziele Synodalne w roku 2016/2017

Hasło: Idźcie i głoście

  1. Odkrycie Powołania w Kościele i przez Kościół (25 września 2016)
  2. Udział katolików w życiu społecznym i politycznym (13 listopada 2016)
  3. Powołanie i misja wiernych świeckich (5 lutego 2017) – katecheza do pobrania
  4. Przeszłość i teraźniejszość. Dziedzictwo, które jest zobowiązaniem dla współczesności (30 kwietnia 2017) – Katecheza do pobrania

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego
Kazimierza Gurdy
na X Sesję Plenarną
Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej

Szanowni Członkowie Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej!

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Synodu do wzięcia udziału w X Sesji Plenarnej, która odbędzie się dnia 22 kwietnia 2017 r. w Siedlcach. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej przy par. św. Józefa (ul. Sokołowska 124). Podczas Sesji zostaną zaprezentowane i poddane głosowaniu trzy schematy przyszłych statutów synodalnych opracowane przez Podkomisję ds. Ochrony Zabytków i Muzeum Diecezjalnego, Podkomisję ds. Cmentarzy Katolickich oraz Podkomisję ds. Centralnych i Terenowych Struktur Kościoła Diecezjalnego.

W związku z tym bardzo proszę wszystkich członków Synodu o zapoznanie się z załączonymi schematami. W celu sprawnego przebiegu Sesji, proszę o wcześniejsze przygotowanie się do głosowania formułując na piśmie uwagi w kwestiach, w których członek Synodu reprezentuje inną opinię. Otrzymane z Sekretariatu schematy oraz przygotowane przez członków Synodu pisemne uwagi – do każdego schematu – należy zabrać ze sobą na Sesję Plenarną bądź przesłać drogą mailową na adres: synod@radiopodlasie.pl

Chciałbym przypomnieć, iż zgodnie z regulaminem Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej, w oparciu o przepis kan. 463 KPK, zaproszenie do udziału w Sesji Plenarnej Synodu zawiera w sobie obowiązek uczestnictwa.

Wszystkich Członków Synodu powierzam opiece Matki Bożej, życząc światła Ducha Świętego na czas pracy synodalnej.

Z pasterskim błogosławieństwem

Z pasterskim błogosławieństwem

+Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki

MATERIAŁY DO POBRANIA NA SESJĘ PLENARNĄ

 

Miłość jest51932 Synod Diecezji Siedleckiej plaktat miarą wiary, a wiara jest duszą miłości. Nie możemy już więcej oddzielać życia religijnego od służby na rzecz braci, tych konkretnych braci, których spotykamy. Nie możemy już więcej oddzielać modlitwy, spotkania z Bogiem w sakramentach od wysłuchania bliźniego, od bliskości względem jego życia, a szczególnie jego ran… Pośród gęstego lasu zasad i przepisów – legalizmów wczorajszych i dzisiejszych – Jezus dokonuje wyłomu, który pozwala nam zobaczyć dwa oblicza: oblicze Ojca i oblicze brata. Nie przekazuje nam dwóch wzorców czy dwóch przykazań, ale dwa oblicza, a nawet jedno oblicze, oblicze Boga, które odzwierciedla się w wielu obliczach, ponieważ w obliczu każdego brata, zwłaszcza najmniejszego, słabego i bezbronnego obecny jest obraz samego Boga. I musimy postawić sobie pytanie, czy kiedy spotykamy jednego z tych braci, czy potrafimy w nim rozpoznać oblicze Boga: czy jesteśmy do tego zdolni? (Papież Franciszek)

Materiały dla Zespołów Synodalnych

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
na VI Sesję Plenarną Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej

Szanowni Członkowie Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej!

 Serdecznie zapraszam wszystkich członków Synodu do wzięcia udziału w V Sesji Plenarnej, która odbędzie się dnia 28 listopada 2015 r. w Siedlcach. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej przy par. św. Józefa (ul. Sokołowska 124). Podczas Sesji zostaną zaprezentowane i poddane głosowaniu cztery schematy przyszłych statutów synodalnych opracowane przez Komisję ds. Kultu Bożego, Podkomisję ds. Wyższego Seminarium Duchownego, Podkomisję ds. Wspierania Misji i Podkomisję ds. Ekumenizmu.

W związku z tym bardzo proszę wszystkich członków Synodu o zapoznanie się z załączonymi schematami. W celu sprawnego przebiegu Sesji, proszę o wcześniejsze przygotowanie się do głosowania formułując na piśmie uwagi w kwestiach, w których członek Synodu reprezentuje inną opinię. Otrzymane z Sekretariatu schematy oraz przygotowane przez członków Synodu pisemne uwagi – do każdego schematu – należy zabrać ze sobą na Sesję Plenarną bądź przesłać drogą mailową na adres: synod@radiopodlasie.pl

Chciałbym przypomnieć, iż zgodnie z regulaminem Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej, w oparciu o przepis kan. 463 KPK, zaproszenie do udziału w Sesji Plenarnej Synodu zawiera w sobie obowiązek uczestnictwa.

Wszystkich Członków Synodu powierzam opiece Matki Bożej, życząc światła Ducha Świętego na czas pracy Synodu.

Z pasterskim błogosławieństwem

+Kazimierz Gurda
   Biskup Siedlecki

 

L.dz. 1221/2015

Siedlce, 9 listopada 2015 r.

Materiały robocze na V Sesję Plenarną_do pobrania