ZAPROSZENIE NA SESJĘ PLENARNĄ

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
na V Sesję Plenarną Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej

Szanowni Członkowie Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej!

 Serdecznie zapraszam wszystkich członków Synodu do wzięcia udziału w V Sesji Plenarnej, która odbędzie się dnia 28 listopada 2015 r. w Siedlcach. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej przy par. św. Józefa (ul. Sokołowska 124). Podczas Sesji zostaną zaprezentowane i poddane głosowaniu cztery schematy przyszłych statutów synodalnych opracowane przez Komisję ds. Kultu Bożego, Podkomisję ds. Wyższego Seminarium Duchownego, Podkomisję ds. Wspierania Misji i Podkomisję ds. Ekumenizmu.

W związku z tym bardzo proszę wszystkich członków Synodu o zapoznanie się z załączonymi schematami. W celu sprawnego przebiegu Sesji, proszę o wcześniejsze przygotowanie się do głosowania formułując na piśmie uwagi w kwestiach, w których członek Synodu reprezentuje inną opinię. Otrzymane z Sekretariatu schematy oraz przygotowane przez członków Synodu pisemne uwagi – do każdego schematu – należy zabrać ze sobą na Sesję Plenarną bądź przesłać drogą mailową na adres: synod@radiopodlasie.pl

Chciałbym przypomnieć, iż zgodnie z regulaminem Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej, w oparciu o przepis kan. 463 KPK, zaproszenie do udziału w Sesji Plenarnej Synodu zawiera w sobie obowiązek uczestnictwa.

Wszystkich Członków Synodu powierzam opiece Matki Bożej, życząc światła Ducha Świętego na czas pracy Synodu.

Z pasterskim błogosławieństwem

+Kazimierz Gurda
   Biskup Siedlecki

 

L.dz. 1221/2015

Siedlce, 9 listopada 2015 r.

Materiały robocze na V Sesję Plenarną_do pobrania