Zaproszenie na Sesję Plenarną

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
na IV Sesje Plenarną
Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej

  1. dz. 464/2015                                                                                              Siedlce, dnia 11 maja 2015 r.

Szanowni Członkowie Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej!

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Synodu do wzięcia udziału w czwartej Sesji Plenarnej, która odbędzie się dnia 23 maja 2015 r. w Siedlcach. Sesja rozpocznie się o godz. 9.30 w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach (ul Bpa I. Świrskiego 31). Podczas Sesji zostaną zaprezentowane propozycje trzech schematów przyszłych dokumentów synodalnych. Proszę o wcześniejsze zapoznanie się z tymi materiałami na stronie Synodu (www.synod-siedlce.pl). Zwieńczeniem Sesji będzie Msza św. o godz. 12.00 w Katedrze Siedleckiej.

Chciałbym przypomnieć, iż zgodnie z regulaminem Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej, w oparciu o przepis kan. 463 KPK, zaproszenie do udziału w Sesji Plenarnej Synodu zawiera w sobie obowiązek uczestnictwa.

Wszystkich Członków Synodu powierzam opiece Matki Bożej, życząc światła Ducha Świętego na czas pracy Synodu.

Z pasterskim błogosławieństwem

+Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki

Schemat Komisji ds. Kultu Bożego na Sesję Plenarną – pobierz

Schemat Podkomisji ds Nowej Ewangelizacji – pobierz

Schematy – propozycje Podkomisji ds. Katechezy i Szkół Katolickich – zobacz

 

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
na II Diecezjalny Dzień Skupienia Zespołów Synodalnych do Leśnej Podlaskiej

Drodzy Członkowie Zespołów Synodalnych,
Dobiega końca kolejny rok pracy synodalnej w naszych parafiach, podczas którego zgłębialiśmy tajemnicę Słowa Bożego. Odkrywaliśmy Jego obecność w Kościele szczególnie w misji nauczania i uświęcania. Słowo Boże wraz z Eucharystią jest pokarmem chrześcijańskiego życia. Za ten czas wytężonej pracy synodalnej będziemy dziękować Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu w Sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej, w sobotę 9 maja br. podczas Drugiego Diecezjalnego Dnia Skupienia Zespołów Synodalnych. Na to spotkanie serdecznie zapraszam księży, moderatorów, animatorów, sekretarzy oraz przedstawicieli Parafialnych i Ponadparafialnych Zespołów Synodalnych. Proszę Księży Proboszczów, aby wydelegowali przedstawicieli swoich Zespołów Synodalnych.
Program spotkania
10.00 – Modlitwa na rozpoczęcie i wprowadzenie w tematykę spotkania
– Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda
10.10 – Bp Piotr Sawczuk – Zadania i sposób pracy Zespołów Synodalnych
10.30 – Prezentacja zabranych materiałów, wniosków i postulatów wybranych Komisji i Podkomisji Synodalnych:
Ks. dr Krzysztof Baryga – Podkomisja ds. Katechezy i Szkół Katolickich
Ks. prof. Kazimierz Matwiejuk – Komisja ds. Kultu Bożego
Ks. dr Mateusz Czubak – Podkomisja ds. Nowej Ewangelizacji
11.30 – Dyskusja
11.40 – Przerwa na kawę
12.00 – Informacje Sekretariatu
12.15 – Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy

Z pasterskim błogosławieństwem
+Kazimierz Gurda
Biskup Siedlecki


 

 

Słowo Boże w ewangelizacji – kerygmat (katecheza do pobrania – plik WORD)plakat_slowo w ewangelizacji

„Centralny charakter kerygmy domaga się pewnych cech charakterystycznych przepowiadania, niezbędnych dzisiaj w każdym miejscu: aby wyrażało ono zbawczą miłość Boga, uprzednią wobec wszelkich naszych zobowiązań moralnych i religijnych; żeby nie narzucało ono prawdy i odwoływało się do wolności; żeby miało pewne cechy radości, bodźca, żywotności i harmonijnej pełni nie sprowadzającej przepowiadania do kilku doktryn, czasem bardziej filozoficznych niż ewangelicznych. Domaga się to od ewangelizatora pewnych predyspozycji, pomagających lepiej przyjąć orędzie: bliskość, otwarcie na dialog, cierpliwość, serdeczna gościnność, która nie potępia”

(Papież Franciszek, adhortacja Evangelii gaudium, n. 165)